เหนือเกล้าเหนือกระหมอ่ม

แนวทางในการผลิตเสื้อvatemon

เราจะมุ่งเน้นที่จะเข้าใจและใส่ใจที่จะปรับตัวให้ตอบโจทย์ความต้องการของนักกีฬาวิ่งมาราทอนซึ่งต้องเคลื่อนไหวในลักษณะเดิมเป็นเวลานาน แบรนVATEMONจึงจำเป็นต้องคัดสรรคผ้าที่ดี ทำให้ราคาอาจสูงแตกต่างจากท้องตลาด ซึ่งเสื้อวิ่งของแบรนจะเหมาะกับนักวิ่ง โดยเฉพาะในประเทศไทยอากาศร้อนและความชื่นสูงจึงต้องเลือกเส้นใยโพลีเอสเตอร์ที่แบรนชั้นนำเลือกใช้ แต่ยังคงไม่ขึ้นราคา แม้เศรษฐกิจจะชะลอตัวการแข่งขันจึงสูงขึ้นตามไปดว้ย ในภาคการผลิตและธุรกิจ ทั้งภาคอีเวนท์ และคอนเทนท์ออนไลน์

3R (Right thing / Right timeing / at The Right place)
“ทำตามพื้นฐานความต้องการของท่านลูกค้า จัดส่งในชอ่งทางที่ลูกค้าต้องการ และ ตรงตามเวลาที่ลูกค้ากำหนด”