ผลงานเสื้อวิ่งอิน-จัน ครั้งที่ 1

ชิวๆ

งานวิ่งอิน-จัน ครั้งที่1

ฝาแฝดอิน-จัน ถูกพบในประเทศไทยตรงกับรัชสมัยพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  ในครอบครัวไทยเชื้อสายจีน ที่จังหวัดสมุทรสงคราม