CMYK

น้ำหมึก Sublimation หรือน้ำหมึกพิมพ์สีระเหิดที่เรียกกันในภาษาไทยนั้น เป็นน้ำหมึกที่มีคุณสมบัติพิเศษที่ไม่เหมือนน้ำ หมึกแบบ dye based หรือ pigment based ทั่วไปที่จำหน่ายกันอยู่ตามท้องตลาดสำหรับเครื่องพิมพ์ Printer ตาม บ้านและสำนักงานทั่วๆไปซึ่งน้ำหมึก Sublimation สามารถพิมพ์ติดได้บนเนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์คุณสมบัติ ของหมึก Sublimation คือจะมีความคงทนต่อการหลุดร่อน สีสรรสดใส เพราะน้ำหมึก Sublimation นั้นมีความเข้มข้นสูง และไม่เป็นอันตราย นิยมใช้กัน ในวงการในการพิมพ์ภาพลงบนเสื้อ