เสื้อวิ่งเทล

วิ่งเทรลคือการวิ่งแบบผจญภัยบนพื้นที่ธรรมชาติ เช่น ป่า , ภูเขา , ทุ่งหญ้า ตามภูมิประเทศของสถานที่จัดงาน ที่แตกต่างกันออกไปตามสถานที่ต่างๆ จะเป็นเนิน , หิน , ดิน , ทราย ทาง เป็นแบบAventure จะแบ่งออกเป็น 3 ระยะเช่นเดียวกัน โดยเริ่มตั้งแต่ 10 กิโลเมตร , 25 กิโลเมตร และ 50 กิโลเมตร

รับผลิตเสื้อเทล
รับผลิตเสื้อTrail